Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Dit privacy- en cookiebeleid (samen aangeduid als het “Privacybeleid”) regelt de verzameling, opslag en het gebruik van uw informatie die door ons wordt verzameld via de website op www.casinoonline.nl (de “website”, “wij”, “ons”, “onze” of “CasinoOnline”). Het geeft u details over de persoonlijke en niet-persoonlijke informatie die we van u verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en de rechten die u hebt om alle informatie die we over u bewaren te controleren.

Dit Privacybeleid moet zorgvuldig worden gelezen door gebruikers van de website (“u”, “uw” of “gebruikers”) – door de website te bezoeken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van dit Privacybeleid, moet u de website niet bezoeken of gebruiken.

Onze website biedt informatie over gamingwebsites, de gamingindustrie, en kan af en toe links of advertenties bevatten naar externe websites van derden en andere inhoud van derden (samen met de website de “Diensten”). Dergelijke websites van derden hebben een onafhankelijk privacybeleid (en cookiebeleid). Als u deze websites wilt bezoeken, moet u eerst hun privacybeleid doornemen voordat u beslist of u ermee instemt dat zij uw persoonlijke informatie gebruiken op de manieren die in hun privacybeleid (en cookiebeleid) worden beschreven.

Als u vragen hebt over het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens die wij verzamelen, of als u andere vragen hebt over privacy, neem dan per e-mail contact met ons op via het volgende adres: [email protected]

Minderjarigen

Deze website mag op geen enkele manier door minderjarigen worden bezocht of gebruikt. De inhoud van deze website is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Persoonlijke informatie

We verzamelen bepaalde persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van de Diensten. Dit omvat uw naam en e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier.

Niet-Persoonlijke informatie

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen we niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie van u verzamelen (“Niet-persoonlijke informatie”).

Informatie die door uw apparaat wordt verzonden, kan deel uitmaken van de verzameling van Niet-persoonlijke informatie. Dit omvat geaggregeerde gebruiksinformatie en technische gegevens (zoals uw IP-adres en andere online identificatoren), naast bepaalde software- en hardware-informatie, zoals het type browser en besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, de taal en uw voorkeurstijden voor toegang tot de domeinnaam van de website vanwaar u onze Diensten bezoekt.

Informatie over uw activiteit op de Diensten en betrokkenheid op de website kan ook worden verzameld om de functionaliteit van onze Diensten te verbeteren.

Uw informatie gebruiken

Wij (of derden gegevensverwerkers die voor ons handelen) kunnen gegevens verwerken die we verzamelen om de volgende redenen:

 • om u te voorzien van de Diensten;

 • voor behoud van de veiligheid en beveiliging van onze website;

 • voor het evalueren van de relevantie van de voor u geopende inhoud; en

 • voor het verbeteren en wijzigen van onze Diensten door het uitvoeren van onderzoek of analyses.

In het geval dat een derden partij ons bedrijf, onze activiteiten en/of onze activa geheel (of grotendeels) overneemt, kunnen wij geanonimiseerde gegevens die in ons bezit zijn aan die derden partij verstrekken in verband met de aankoop. Wij kunnen dergelijke niet-persoonlijke informatie ook vrijgeven wanneer wij daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of door een bevoegde rechtbank. Wij kunnen uw niet-persoonlijke gegevens ook vrijgeven als wij actie moeten ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, wettelijke rechten of ons beleid moeten afdwingen.

We kunnen ook geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze website verzamelen voor het samenstellen van statistieken over gegevensverkeer. We zijn niet in staat om personen te identificeren aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens die we voor dergelijke doeleinden verzamelen.

Doel van de verzamelde informatie

De informatie die wij van u verzamelen wordt ook voor de volgende doeleinden gebruikt:

Om onze Diensten aan u te leveren

We verwerken uw persoonlijke informatie om het contract dat u met ons hebt uit te voeren, bijvoorbeeld voor het hosten van uw casinobeoordelingen op onze website.

Gerechtvaardigde belangen

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken wanneer we gerechtvaardigde belangen hebben om dit te doen. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers op onze diensten om ons aanbod te verbeteren en voor administratieve, fraudedetectie- en andere juridische doeleinden.

Wettelijke verplichting

In sommige gevallen kunnen toepasselijke wetten ons verplichten om bepaalde informatie over u te verwerken.

Toestemming

Wij kunnen uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie voor bepaalde specifieke redenen te gebruiken (bijvoorbeeld wanneer wij vragen of u wilt dat wij contact met u opnemen om u te laten weten wanneer uw recensie is geplaatst). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen op het adres dat u aan het einde van deze Privacyverklaring vindt.

Uw informatie delen

Door ons verzamelde gegevens kunnen als volgt door ons worden gedeeld:

Andere gebruikers

U deelt informatie met andere gebruikers wanneer u vrijwillig informatie deelt op onze website en onze diensten gebruikt (bijvoorbeeld door een recensie van een gebruiker te delen). Wees voorzichtig met de persoonlijke informatie die u wilt delen en met wie u deze wilt delen.

Dienstverleners en anderen

CasinoOnline kan uw persoonlijke informatie delen met bepaalde vertrouwde derden dienstverleners en zakenpartners, om hen te helpen bij het uitvoeren van hun functie en het verwerken van gebruikersgegevens namens de website, zoals het uitvoeren van onderzoek, analyse of technische diagnostiek. De verwerking van geanonimiseerde gegevens door derden volgens de hierboven beschreven methoden zal strikt voldoen aan de beveiligingsverplichtingen die in dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving worden beschreven.

Met andere interne bedrijven van derden

We delen uw persoonlijke informatie met andere entiteiten die deel uitmaken van dezelfde groep bedrijven als CasinoOnline, zodat zij ons kunnen helpen bij het verwerken van uw persoonlijke informatie, als dienstverleners, op onze instructies en namens ons. Dit omvat technische verwerkingsactiviteiten, zoals hosting en onderhoud van persoonlijke informatie, klantenservice, marketing en gerichte reclame, financiële en boekhoudkundige ondersteuning, beter inzicht in hoe onze dienst wordt gebruikt en het gedrag van gebruikers om onze dienst te verbeteren, het beveiligen van onze persoonlijke informatie en systemen en het bestrijden van spam, misbruik, fraude, inbreuk en andere wanpraktijken.

We kunnen ook informatie delen met andere entiteiten van CasinoOnline voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals bedrijfsaudit, analyse en geconsolideerde rapportage, evenals naleving van de toepasselijke wetgeving. Deze informatie zal waar mogelijk en redelijk worden geanonimiseerd.

Andere verstrekkingen

We kunnen geanonimiseerde gegevens delen met en verstrekken aan adviseurs, auditors en potentiële investeerders of kopers in het bedrijf of CasinoOnline. Dergelijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze verbonden ondernemingen en dochterondernemingen.

In het geval van een bedrijfstransactie waarin CasinoOnline een belang heeft, zoals bijvoorbeeld een fusie, de verkoop van een groot deel van de bedrijfsactiviteiten, of de aankoop van CasinoOnline of een ander bedrijf of bedrijfsmiddel door het bedrijf, kunnen we informatie delen met de potentiële koper of verkoper van dergelijke activa of bedrijfsactiviteiten.

Naast de bovenstaande gevallen kan informatie ook worden gedeeld als wij van mening zijn dat het bekendmaken van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving;

 • wettelijke rechten af te dwingen, zoals intellectueel eigendom;

 • actie te ondernemen als het gaat om illegale activiteiten of andere soorten wangedrag, zoals beveiligingsproblemen en vermoedelijke fraude;

 • ons interne beleid af te dwingen;

 • onze rechten uit te oefenen om juridische claims te betwisten; en

 • schade te voorkomen aan de veiligheid of rechten van ons, u of een derden partij.

Met uw toestemming of op uw verzoek

We kunnen uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie met derden te delen. In een dergelijk geval zullen we duidelijk maken waarom we de informatie willen delen.

Geanonimiseerde gegevens

We kunnen geanonimiseerde gegevens gebruiken en delen (dat wil zeggen informatie die op zichzelf niet identificeert wie u bent, zoals apparaatinformatie, algemene demografische gegevens, algemene gedragsinformatie, geolocatie in geanonimiseerde vorm), evenals persoonlijke informatie in een geaggregeerde, gehashte, niet voor mensen leesbare vorm, onder elk van de bovenstaande omstandigheden.

We kunnen deze informatie combineren met aanvullende geanonimiseerde gegevens of persoonlijke informatie in gehashte, niet voor mensen leesbare vorm die uit andere bronnen is verzameld.

Bewaren van uw informatie

Door interactie met onze site gaat u ermee akkoord dat u ons Privacybeleid hebt gelezen en de voorwaarden voor het opslaan en verwerken van dergelijke informatie accepteert. We zullen ernaar streven alles te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat alle gegevens die van u worden verzameld, veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt en opgeslagen.

Uw persoonlijke informatie wordt bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zolang als noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Beveiliging en doorgifte van uw informatie

Het is van essentieel belang dat CasinoOnline wordt voorzien van adequate beveiliging voor zowel de Diensten als uw Persoonlijke Informatie. We hebben actuele, redelijke fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en -procedures geïmplementeerd en zullen deze handhaven om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging of vernietiging. Ondanks al onze aanzienlijke inspanningen om onze gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat we alle onrechtmatige toegang ertoe of misbruik van onze Diensten kunnen voorkomen.

Helaas is de doorgifte van informatie via het internet niet volledig veilig. CasinoOnline doet er alles aan om informatie te beschermen, maar het is onmogelijk om te garanderen dat alle informatie die naar onze website wordt doorgegeven veilig is; elke internetdoorgifte wordt op eigen risico uitgevoerd.

CasinoOnline werkt op wereldwijde schaal, wat betekent dat we uw persoonlijke informatie mogelijk moeten doorgeven aan landen binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (de “EU/EER”). Het is belangrijk om er in die zin rekening mee te houden dat gegevensbescherming en andere relevante wetten van landen buiten het VK of de EU/EER minder uitgebreid kunnen zijn dan de wetten en voorschriften binnen het VK of de EU/EER. In een dergelijke situatie zal CasinoOnline ernaar streven alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te nemen en adequate waarborgen te bieden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen van de EU, om u een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden als het gaat om persoonsgegevens die van u worden verzameld.

Uw rechten

In bepaalde omstandigheden, als u een inwoner van de EU/EER of het VK bent, kunt u de rechten die voor u beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming als volgt uitoefenen:

 • U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens, of ons vragen om uw persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking ervan te beperken of om overdraagbaarheid te vragen van uw persoonlijke informatie.

 • Als we uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Dit kan betekenen dat uw toegang tot bepaalde diensten als gevolg daarvan wordt beperkt of geweigerd. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

We reageren op alle verzoeken die we van gebruikers ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen u vragen om een identiteitsbewijs voordat we de bovenstaande verzoeken kunnen beantwoorden. In sommige gevallen kunnen we verzoeken om bepaalde redenen afwijzen (bijvoorbeeld als het verzoek onrechtmatig is of als het inbreuk maakt op zakengeheimen of intellectueel eigendom of de privacy van een andere gebruiker).

Onze website maakt gebruik van cookies om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Dit helpt ons om u een plezierige ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en communiceert met de pagina's en functies die erop worden weergegeven. Het helpt ons ook bij het verbeteren van de website in het algemeen.

Voor uw begrip is een cookie een klein bestand dat wordt opgeslagen op uw browser of de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunt u efficiënt door pagina's van een website navigeren, zodat de website uw voorkeuren kan onthouden en bepaalde functies kan activeren op basis van uw voortdurende betrokkenheid bij de website.

Wanneer u op onze website aankomt, vragen we u om uw cookievoorkeuren te selecteren voordat we niet-essentiële cookies gebruiken. We gebruiken alleen essentiële cookies voordat u uw keuze maakt. Zodra u uw voorkeuren hebt geselecteerd, gebruiken we cookies alleen op basis van uw selectie. Als u op enig moment van gedachten verandert, kunt u uw voorkeuren bijwerken door te klikken.

We kunnen cookies op de volgende manieren toepassen:

 1. 'Sessiecookies' – dit zijn bestanden die tijdens het browsen in een tijdelijk geheugen worden opgeslagen en worden verwijderd zodra u de browser sluit. Deze zijn strikt noodzakelijk om de normale werking van onze website mogelijk te maken. Als deze uitgeschakeld zijn, kunnen de prestaties van de website afnemen.

 2. 'Permanente cookies' – dit is een groep cookies die doorgaans voor een langere periode (meestal 1 jaar) worden bewaard door het bedrijf dat de cookies instelt; de tijdsduur is afhankelijk van het beleid van het bedrijf. Op onze website worden ze ingesteld door de derden dienstverleners, zoals derden bedrijven voor de analyse van webverkeer die uw interactie met onze website controleren en analyseren; wij hebben geen controle over hun beleid. Deze cookies kunnen een van de volgende soorten zijn:

  1. Analytische/prestatiecookies: dit zijn bestanden die anonieme bezoekersgegevens verzamelen. Ze laten ons zien tot welke delen van de website bezoekers toegang hebben, in welke volgorde en voor hoelang, om ons te helpen u gemakkelijker en efficiënter toegang te bieden tot onze website.

  2. Functionaliteitscookies: deze cookies helpen ons u te identificeren in geval van herhaalde bezoeken, zodat we uw voorkeuren voor de volgende bezoeken kunnen opslaan en onthouden; en

  3. Targeting cookies: dit type cookies houdt bij welke pagina's en links u bezoekt, zodat wij kunnen proberen onze website beter op uw interesses af te stemmen.

Andere trackingtechnologieën

Andere technologieën (die we ook cookies noemen) zoals webbakens (ook wel pixeltags of clear gifs genoemd), tracking URL's, software development kits (SDK's) of tags kunnen ook worden gebruikt. Webbakens zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten en die ons in staat stellen te herkennen wanneer iemand onze dienst heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die CasinoOnline hen heeft gestuurd. Tracking URL's zijn op maat gegenereerde links die ons helpen begrijpen waar het verkeer naar onze webpagina's vandaan komt. SDK's zijn kleine stukjes code die zijn opgenomen in apps, die functioneren als cookies en webbakens. Tags zijn korte stukjes code die zijn opgenomen op onze website en die als cookies werken en bepaalde informatie over uw apparaat en uw interacties met onze website en met onze derden partner(s) delen.

Waarvoor gebruiken we cookies (en andere trackingtechnologieën)?

Zoals de meeste aanbieders van online diensten gebruikt CasinoOnline cookies en andere trackingtechnologieën om onze diensten te leveren, te beveiligen en te verbeteren, inclusief door uw voorkeuren te onthouden, u te herkennen wanneer u onze website bezoekt, advertenties te personaliseren en aan te passen aan uw interesses en voor reclame- of retargetingdoeleinden. Om deze doeleinden te bereiken, kan CasinoOnline ook informatie van cookies koppelen aan andere persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Houd er rekening mee dat we vertrouwde derden ook toestaan om cookies op onze website te gebruiken, bijvoorbeeld leveranciers van derden diensten zoals advertentienetwerken en analysediensten voor webverkeer. Deze cookies van derden zijn waarschijnlijk voor analytische of targeting-doeleinden.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen sommige of alle van de volgende soorten cookies op uw apparaat worden geplaatst.

Type cookie

Wat doet het?

Essentiële websitecookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via onze website en om sommige van de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden.

Functionaliteits- en voorkeurscookies

Deze cookies worden gebruikt om u bepaalde functionaliteit op onze websites te bieden. Deze cookies zijn niet essentieel, maar verbeteren uw gebruik van onze websites. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om keuzes te onthouden die u maakt (zoals uw voorkeurstaal of regio waarin u zich bevindt), om het platform te herkennen van waaruit u de website bezoekt, om ingebedde video’s in te schakelen en om verbeterde en meer persoonlijke functies te bieden.

Analytische cookies

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, hoe effectief marketingcampagnes zijn en ze helpen ons onze websites voor u aan te passen en te verbeteren.

Targeting- en reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter voor u te maken. Ze voeren functies uit zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend opnieuw verschijnt, ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders, advertenties selecteren die zijn gebaseerd op uw interesses en het aantal weergegeven advertenties en hun prestaties meten, zoals hoeveel mensen op een bepaalde advertentie hebben geklikt.

Social media cookies

Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen pagina’s en inhoud te delen die u interessant vindt op onze website via sociale netwerken van derden en andere websites. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Als u meer informatie wilt, kunnen we u informatie verstrekken over de cookies en andere trackingtechnologieën die op onze website worden gebruikt. We zullen proberen zo uitgebreid mogelijk te zijn bij het verstrekken van een dergelijke lijst, maar de cookies en andere trackingtechnologieën die op onze website worden gebruikt, zullen van tijd tot tijd veranderen.

U kunt alle cookies uitschakelen door naar uw instelling op uw internetbrowser te gaan en geselecteerde instellingen voor cookies uit te schakelen. U moet zich er echter van bewust zijn dat sommige functies op de website mogelijk niet effectief werken en dat de algehele ervaring kan worden verminderd als u ervoor kiest om alle cookies uit te schakelen.

Andere aanbevolen websites

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op de privacy van informatie (inclusief cookies en andere trackingtechnologieën) die wordt opgeslagen door websites van derden die op onze website kunnen worden vermeld in de vorm van hyperlinks. We hebben geen controle over deze websites of hun privacybeleid.

Als u op een link naar deze websites van derden klikt, dient u zorgvuldig het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het privacybeleid van dergelijke websites of enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw verstrekking van gegevens aan deze websites. U draagt alle risico's met betrekking tot de informatie die u aan dergelijke websites verstrekt. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op informatie die u aan een website van derden verstrekt en die we op onze website kunnen weergeven.

Updates van het Privacybeleid

Wij raden u ten zeerste aan om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, vooral omdat het van tijd tot tijd kan worden herzien, naar ons eigen oordeel. U vindt altijd de nieuwste versie van het Privacybeleid op onze website. In geval van een wezenlijke wijziging wordt u, waar nodig, via de Diensten op de hoogte gebracht.

Uw voortgezet gebruik van de Diensten na een kennisgeving van ons met betrekking tot wijzigingen in het Privacybeleid op onze website is de bevestiging van uw instemming met dergelijke wijzigingen.

Informatie over ons en contactgegevens

Als u vragen hebt over de Diensten of over de informatie die u ons verstrekt en over ons gebruik van de Diensten, neem dan contact met ons op via: [email protected]

Door gebruik te maken van deze website bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent en dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen, en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.