Algemene voorwaarden

Welkom op CasinoOnline.nl (de “Website”, het “CasinoOnline”, “wij” “onze” of “ons”).

Naast deze Servicevoorwaarden (de “Voorwaarden”), is het Privacybeleid dat hier te vinden is (het “Privacybeleid”) van toepassing op uw gebruik van de Website en de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd). Het Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden en maakt er integraal deel van uit. De Voorwaarden en het Privacybeleid worden gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst”, die een bindende juridische overeenkomst vormt tussen u en ons, en de relatie tussen u en ons regelt.

In de Overeenkomst betekent "u ", "uw " of "gebruiker" elke persoon die gebruik maakt van de Website of de Diensten onder de Overeenkomst.

Belangrijk: Lees deze Voorwaarden en het Privacybeleid voordat u de Website of de Diensten gebruikt.

Door gebruik te maken van, of toegang te krijgen tot de Website of de Diensten, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen ervan.

1. Aanvaarding en wijziging van de Overeenkomst

Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de Overeenkomst, moet u het gebruik van de Website en de Diensten onmiddellijk stoppen.

We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen en eventuele wijzigingen worden 14 dagen na publicatie op de Website van kracht, of eerder indien vereist door toepasselijke wetgeving, regelgeving of richtlijnen. U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot, of gebruik van de Website of uw gebruik van de Diensten na een dergelijke periode wordt beschouwd als uw aanvaarding van de wijzigingen die in de Overeenkomst zijn aangebracht.

Het blijft uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de juiste, actuele voorwaarden van de Overeenkomst en we raden u aan om de Voorwaarden en het Privacybeleid regelmatig te controleren.

We kunnen uw gebruik van de Diensten en/of deze Website op elk moment beëindigen of opschorten, naar eigen goeddunken en ongeacht de reden, waaronder, maar niet beperkt tot, een schending door u van de Overeenkomst zonder u enige financiële compensatie te bieden.

2. De Diensten

De Website biedt informatie met betrekking tot casinospellen en de gamingsector (de "Diensten").

De Website en de Diensten worden gratis en uitsluitend ter informatie verstrekt.

CasinoOnline beheert geen online casino of pokerwebsite en accepteert geen weddenschappen of gokspelen.

3. Gebruik van de Website en Diensten

De Website en de Diensten mogen alleen door u worden gebruikt als u ouder bent dan 18 jaar en ouder dan de leeftijd waarvoor de Website en de Diensten legaal zijn volgens de wetten van elk rechtsgebied dat op u van toepassing is (de "Wettelijke leeftijd").

De Website en de daarin opgenomen materialen zijn niet ontworpen om aantrekkelijk te zijn voor of zich te richten op degenen die de Wettelijke leeftijd nog niet hebben bereikt. Als u ouder bent dan de Wettelijke leeftijd maar jonger dan 24 jaar, kunt u de Website en de Diensten blijven gebruiken, maar kan er bepaalde inhoud zijn die niet voor u beschikbaar is. Wanneer u de Website voor het eerst bezoekt, krijgt u een pop-up te zien waarin u wordt gevraagd hoe oud u bent. Deze zal bepalen welke Diensten voor u beschikbaar zijn, indien van toepassing.

Indien u de Wettelijke leeftijd nog niet heeft bereikt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van, of de toegang tot de Website en de Diensten.

U mag geen informatie van de Website delen met personen die de Wettelijke leeftijd nog niet hebben bereikt.

Als u geen advertenties of verwijzingen naar online casino's op de Website wilt zien, kunt u op de link onderaan elke pagina klikken. Als u op deze link klikt, wordt de inhoud die voor u beschikbaar zal zijn, verminderd.

4. Verboden activiteiten

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord om zelf niet en anderen ook niet toe te staan:

a. om welke reden dan ook informatie van andere gebruikers of bezoekers van de Website te openen of te verzamelen;

b. de Website, de Diensten of de Website-inhoud te gebruiken in verband met onwettige activiteiten;

c. de broncode te kopiëren, herdistribueren, publiceren, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, wijzigen, vertalen of pogen toegang te krijgen tot de broncode om afgeleide werken van de broncode te maken, of anderszins;

d. gegevens of informatie te verzamelen via de Website, of om een robot, spider, scraper of andere middelen, geautomatiseerd of anderszins, te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website;

e. gegevens over de Website of de Diensten aan derden te openbaren;

f. kwaadaardige codevirussen, spyware, trojans, wormen, spybots, keyloggers of enige andere vorm van malware, droppers, logic bombs, verborgen bestanden, vergrendelingen, klokken, kopieerbeveiligingen, verwijzingen naar CPU-serienummers of enig ander apparaat met een soortgelijke intentie naar de Website of Diensten te verspreiden, of bestanden te uploaden die zijn ontworpen om schade toe te brengen aan de Website, de Diensten of de gebruikers of bezoekers van de Website of gebruikers van de Diensten;

g. de Website-inhoud, Handelsmerken of gebruikersinhoud [1] te wijzigen, leasen, kopiëren, distribueren, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen;

h. de software beschikbaar te stellen aan derden via een computernetwerk of anderszins;

i. actie te ondernemen die CasinoOnline, zijn gelieerde ondernemingen of de goodwill of reputatie van de Website zou verminderen of schaden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

CasinoOnline, zijn gelieerde ondernemingen en zijn licentiegevers (indien van toepassing) zijn eigenaar van alle software, gegevens, geschreven materialen en andere inhoud, grafische voorstellingen, formulieren, kunstwerken, afbeeldingen, foto’s, functionele componenten, animaties, video's, muziek, audio, tekst en alle softwareconcepten en documentatie en ander materiaal op, in of beschikbaar gesteld via de Website (gezamenlijk de “Website-inhoud”).

U stemt ermee in geen auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen op de Website of Website-inhoud te verwijderen of te wijzigen.

Bovendien zijn de merknamen en andere handelsmerken, dienstmerken en/of handelsnamen die op deze Website worden gebruikt (de “Handelsmerken”) de handelsmerken, dienstmerken en/of handelsnamen van CasinoOnline.nl, zijn gelieerde ondernemingen of zijn licentiegevers (indien van toepassing) en deze entiteiten behouden zich alle rechten voor op dergelijke Handelsmerken.

De Website-inhoud en Handelsmerken worden beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent hierbij dat u door gebruik te maken van de Diensten of door de Website te gebruiken of te bezoeken, geen rechten verkrijgt met betrekking tot de Handelsmerken en Website-inhoud en dat u deze alleen mag gebruiken in volledige overeenstemming met de Overeenkomst.

6. Uw ondernemingen en vertegenwoordigingen

Door de Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord en bevestigt u dat u voldoet aan de volgende vereisten:

a. U bent ten minste 18 jaar oud.

b. U heeft de leeftijd die u opgeeft wanneer u om bevestiging wordt gevraagd via de pop-up wanneer u de Website voor het eerst bezoekt.

c. U gaat ermee akkoord dat de Website alleen voor niet-commercieel gebruik is.

d. U heeft gecontroleerd en vastgesteld dat het gebruik van de Website en de Diensten ervan niet in strijd zijn met enige regelgeving of wetten in rechtsgebieden die op u persoonlijk van toepassing zijn.

e. U houdt zich aan de Voorwaarden, die op elk moment zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

f. U mag de informatie op de Website niet gebruiken of van plan zijn te gebruiken voor illegale doeleinden of voor ongeoorloofde redenen die de lokale of internationale wetgeving kan schenden.

g. U doet zich niet voor als een andere persoon, individu of entiteit en u gebruikt uw echte persoonsgegevens.

h. U doet afstand van het recht om deel te nemen aan een juryrechtspraak of een groepsvordering tegen CasinoOnline of een van zijn gelieerde ondernemingen.

In het geval dat u een bedrijf, organisatie of entiteit vertegenwoordigt, garandeert het gebruik van de Website dat u:

a. naar behoren bevoegd bent om de respectievelijke organisatie te vertegenwoordigen en de benodigde bevoegdheid heeft;

b. deze Voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat;

c. de Overeenkomst met CasinoOnline begrijpt;

d. akkoord gaat namens de organisatie die u vertegenwoordigt.

7. Inhoud van derden

Deze Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites, diensten of producten of inhoud die wordt beheerd door andere personen/entiteiten dan ons (gezamenlijk “Inhoud van Derden”). Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend aangeboden voor uw referentie en gemak. U stemt ermee in ons niet verantwoordelijk te houden voor de Inhoud van Derden. Een hyperlink van deze Website naar de Inhoud van Derden impliceert niet dat we dergelijke Inhoud van Derden onderschrijven. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de mate waarin u Inhoud van Derden mag gebruiken en doet dit op eigen risico.

Wij onderschrijven de Inhoud van Derden niet en geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot deze Inhoud van Derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid van de informatie, de kwaliteit van de producten of diensten in de Inhoud van Derden).

8. Gamingdiensten

De Website-inhoud biedt informatie die bedoeld is voor persoonlijk entertainment en voor informatieve doeleinden.

De Website kan verwijzingen bevatten naar Inhoud van Derden die verband houdt met online gok- en gamingdiensten (de “Gamingdiensten”).

De informatie met betrekking tot Gamingdiensten is alleen bedoeld voor gebruikers die zich bevinden in rechtsgebieden waar dergelijke diensten legaal zijn en zij, de gebruiker, meerderjarig zijn.

U begrijpt dat de wetten op online gokken variëren per rechtsgebied en u gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat uw activiteiten voldoen aan de wetten en voorschriften die van toepassing zijn in uw land en rechtsgebied. Het kunnen lezen van de Website-inhoud en toegang hebben tot de aangeboden Gamingdiensten betekent niet dat uw activiteit via de Website legaal is.

Door gebruik te maken van de Gamingdiensten gaat u akkoord met het volgende:

a. U bevindt zich in een gereguleerd rechtsgebied waar het legaal is om toegang te krijgen tot de Diensten, inclusief de Gamingdiensten.

b. U bent meerderjarig (niet jonger dan 18 jaar).

c. U heeft ervoor gezorgd dat u in overeenstemming bent met de lokale wetgeving en richtlijnen bij het gebruik van de Gamingdiensten en de Website-inhoud.

d. Het gebruik van informatie op de Website kan leiden tot verlies van geld als gevolg van gokactiviteiten waarvoor CasinoOnline niet verantwoordelijk is.

e. U bent als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van updates en wijzigingen van de opgelegde wetten en vereisten.

f. U bent zich er volledig van bewust dat gamen en gokken het risico met zich meebrengt om geld te verliezen.

g. U gebruikt de Gamingdiensten naar eigen goeddunken en op eigen risico.

De Website geeft geen juridisch advies over de legaliteit van gokken, online of offline, en als zodanig is het de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de kansspelwetten die op hen van toepassing zijn te leren kennen en te begrijpen.

Alhoewel de Website informatie heeft over gokken en gamen, moedigt het lezers niet aan om deel te nemen aan gokken, gamen of weddenschappen. Het is uw persoonlijke beslissing en keuze om wel of niet te gokken.

9. Uitsluiting van garantie

Het gebruik van de Website betekent dat u het volgende volledig begrijpt en ermee akkoord gaat:

a. Het gebruik van de Website, de Diensten en de geleverde Website-inhoud wordt op eigen risico en naar eigen goeddunken uitgevoerd.

b. CasinoOnline biedt geen garanties dat:

  1. de Website-inhoud is wat u wenst of dat deze ononderbroken, veilig, actueel of foutloos beschikbaar is;

  2. de resultaten, diensten of inhoud altijd nauwkeurig of betrouwbaar zijn;

  3. de kwaliteit van de producten, diensten, inhoud, informatie of andere diensten die via de Website worden overgedragen, voldoen aan de verwachtingen van de klant.

c. Alle materialen die op een andere manier via de Website of Diensten worden gedownload of verkregen, worden op eigen risico en naar eigen goeddunken gedaan. Bovendien bent u verantwoordelijk voor schade aan het computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke activiteiten.

d. Niets op de Website vormt een garantie of waarborg, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Voorwaarden.

10. Beperking van aansprakelijkheid

CasinoOnline, zijn gelieerde ondernemingen en hun licentiegevers zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij in geval van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, of anderszins, voor enig verlies of schade die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met uw, of dat van een derde partij, gebruik van of toegang tot de Website of de Diensten, direct of indirect, waaronder, zonder beperking, schade door verlies van zaken, winstderving (met inbegrip van verlies van of het niet ontvangen van verwachte winsten); onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsinformatie, of enige andere geldelijke of gevolgschade (zelfs wanneer wij door u op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade).

CasinoOnline, zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers zijn niet aansprakelijk in geval van contract, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of op enige wijze betrekking hebbend op uw gebruik van een link op de Website, noch zijn zij verantwoordelijk voor de inhoud op een internetwebsite waarnaar een link op de Website is opgenomen.

U bevestigt dat CasinoOnline niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging aan, opschorting van of stopzetting van de Website of de Diensten.

11. Vrijwaring

Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord dat u CasinoOnline, zijn directeuren, partners, werknemers, gelieerde ondernemingen en andere gerelateerde vertegenwoordigers of entiteiten moet vrijwaren en verdedigen. Dit is inclusief dekking van redelijke advocaatkosten die kunnen voortvloeien uit alle berichten of andere informatie die worden verzonden, geplaatst of ingediend op de Website als een schending van deze Voorwaarden.

12. Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we eisen van gebruikers en bezoekers van de Website en de gebruikers van de Diensten dat ze hetzelfde doen. Als u van mening bent dat enige gebruikersinhoud [2] op de Website inbreuk maakt op een auteursrecht of op andere wijze uw intellectuele eigendomsrechten schendt, dient u onze Auteursrecht Agent op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens met de volgende informatie:

a. Uw naam en de naam van uw bedrijf of aangemelde organisatie[3] , indien van toepassing;

b. Uw contactgegevens die uw volledige e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummer moeten bevatten;

c. Het materiaal op de Website dat mogelijk een inbreuk vormt, voldoende gedetailleerd omschreven zodat we het op de Website kunnen lokaliseren. U dient de URL op te nemen die verwijst naar de vermeend inbreukmakende inhoud op het auteursrecht, inclusief of een gedetailleerde beschrijving van waar u de vermeende inbreukmakende inhoud op het auteursrecht kunt vinden;

d. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt;

e. Een verklaring dat de klagende partij van mening is dat gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

f. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Onze Auteursrecht Agent is bereikbaar via de volgende contactgegevens: [email protected]

13. Wijzigingen van de Website en Diensten

CasinoOnline.nl behoudt zich het recht voor om delen van de Website-inhoud tijdelijk of permanent te wijzigen of te verwijderen zonder gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. De Diensten kunnen ook op elk moment worden gewijzigd.

14. Beëindiging van de Overeenkomst

We kunnen de Overeenkomst beëindigen en uw toegang tot de Website en de Diensten onmiddellijk beëindigen zonder kennisgeving aan u (en zonder enige financiële compensatie aan u):

a. als we om welke reden dan ook besluiten om te stoppen met het leveren van de Diensten of de Website of een deel daarvan, in het algemeen of specifiek aan u;

b. als we van mening zijn dat u een van de voorwaarden van de Overeenkomst heeft geschonden;

c. als uw gebruik van de Diensten of de Website op enigerlei wijze ongepast is geweest of de geest van de Overeenkomst schendt; of

d. om andere redelijke redenen die wij passend achten.

15. Toepasselijk recht en arbitrage

Door de Website of de Diensten te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat de Overeenkomst en uw gebruik van de Website en de Diensten uitsluitend zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, zonder rekening te houden met de bepalingen van tegenstrijdige wetgeving.

In het geval van een controverse, claim of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, uw gebruik van de Website of de Diensten (“Geschil”), zullen de partijen bij deze Overeenkomst met elkaar overleggen en onderhandelen en, onder erkenning van hun wederzijdse belangen, proberen een bevredigende oplossing te bereiken. In het geval dat de partijen het geschil niet oplossen of regelen binnen een periode van dertig (30) dagen na aanvang van dergelijk overleg of onderhandelingen, dan zal na kennisgeving door een partij aan de andere partij, elk onopgelost Geschil, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige vraag met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van de Overeenkomst, worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door bindende arbitrage volgens de regels van het London Court of International Arbitration ("LCIA") ("Arbitrage"), welke regels worden geacht te zijn opgenomen door middel van verwijzing in dit artikel. Er wordt het volgende overeengekomen:

a. Het aantal arbiters is één;

b. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is Londen, Verenigd Koninkrijk. De taal die in de arbitrageprocedure wordt gebruikt, is Engels;

c. Het tot aanstelling bevoegde gezag voor de toepassing van de regels is het London Court of International Arbitration;

d. De zetel, of wettelijke plaats, van arbitrage is Londen;

e. De in de arbitrageprocedure te gebruiken taal is Engels; en

f. Het geldende recht van deze arbitrageovereenkomst is het toepasselijke recht van Engeland en Wales.

16. Vertrouwelijkheid

Door deze Website te bezoeken of te gebruiken of door gebruik te maken van de Diensten, stemt u ermee in dat u, behalve op aanwijzing van ons, het bestaan van een Geschil of het onderwerp van een Geschil strikt vertrouwelijk zult houden en niet zult onthullen, gedurende de looptijd van de Overeenkomst of op enig moment daarna, behalve aan LCIA in verband met het oplossen van het Geschil, (gezamenlijk de "Vertrouwelijke Informatie") aan enige persoon of entiteit, noch zult u de Vertrouwelijke Informatie, direct of indirect, gebruiken of exploiteren voor enig ander doel dan om het Geschil strikt vertrouwelijk op te lossen, om deel te nemen aan de Arbitrage, of om de resultaten van de Arbitrage ten uitvoer te brengen.

Niettegenstaande het voorgaande heeft u het recht om dergelijke Vertrouwelijke Informatie bekend te maken indien de wet dit vereist, op voorwaarde dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt, met ons overlegt en met ons samenwerkt in elke poging om dergelijke bekendmaking te vermijden of te beperken, of om een gerechtelijk bevel of andere verzekering te verkrijgen dat dergelijke Vertrouwelijke Informatie een vertrouwelijke behandeling krijgt.

17. Volledige Overeenkomst

De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot uw gebruik van de Website, alle software die beschikbaar wordt gesteld op de Website en de Diensten en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot dezelfde overeenkomst. U bevestigt dat u, door akkoord te gaan met de Overeenkomst, niet hebt vertrouwd op enige garantie of vertegenwoordiging, behalve in de mate dat CasinoOnline dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst heeft verklaard.

18. Scheidbaarheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn alle bepalingen van deze Overeenkomst scheidbaar en wordt geen enkele bepaling beïnvloed door de ongeldigheid van enige andere bepaling.

19. Onherstelbare schade

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw schending van de Overeenkomst ons onherstelbare schade kan toebrengen. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen die we mogelijk hebben en ondanks andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, erkent u en gaat u ermee akkoord dat schadevergoedingen geen adequaat rechtsmiddel zijn voor een schending door u van de bepalingen van deze Overeenkomst, en dat wij gerechtigd zijn tot rechtsmiddelen zoals een gerechtelijk bevel, specifieke uitvoering en andere billijke maatregelen voor elke dreigende of daadwerkelijke schending van de bepalingen van deze Overeenkomst en dat er geen bewijs van speciale schade nodig is voor de handhaving van deze Overeenkomst.

20. Langlopende bepalingen

Bepalingen hiervan die uitdrukkelijk of door hun aard na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht moeten blijven om hun doel te bereiken, blijven van kracht totdat het niet langer nodig is dat ze van kracht blijven om dat doel te bereiken. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande, blijven de artikelen 4, 7 en 9-21 (inclusief) van deze Overeenkomst ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

21. Vrijwaring

Geen vrijwaring door ons van enige voorwaarden van de Overeenkomst zal worden opgevat als een vrijwaring van enige voorgaande of opvolgende schending van enige voorwaarden van de Overeenkomst.

22. Derde partijen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal niets in deze Overeenkomst rechten of andere voordelen creëren of verlenen aan derden. Niets in de Overeenkomst mag worden opgevat als het creëren van een instantie, partnerschap, vertrouwensregeling, fiduciaire relatie of enige andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen u en ons.

Niets in de Overeenkomst mag worden opgevat als het creëren van een instantie, partnerschap, vertrouwensregeling, fiduciaire relatie of enige andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen u en ons.

23. Toewijzing

CasinoOnline behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, over te dragen, in borg te geven of in sublicentie te geven zonder uw toestemming:

a. aan een andere entiteit die tot dezelfde groep als CasinoOnline behoort;

b. in het geval van een fusie, verkoop of soortgelijke zakelijke transacties.

U mag uw verplichtingen en rechten zoals uiteengezet in de Overeenkomst niet toewijzen, overdragen, verpanden of in sublicentie geven.

Door gebruik te maken van deze website bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent en dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen, en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.